Spinaker "Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym - doświadczenia polskie"

Baner przedstawiający Pałac Ogińskich

Projekt "Spinaker - Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym".

zdjęcie grupowe

Główną grupą docelową projektu są zagraniczni studenci I i II stopnia z uczelni współpracujących z Wnioskodawcą (10 studentów z Litwy i 30 studentów z Gruzji). Grupę docelową stanowią również opiekunowie studentów zagranicznych - merytorycznie powiązani z tematyką projektu. Proponowane działania zorientowane na grupy docelowe swoje uzasadnienie znajdują w zmieniających się warunkach życia akademickiego. Turbulentość otoczenia nie dotyczy już tylko prowadzenia działalności gospodarczej. Życie akademickie również jest silnie zglobalizowane i powiązane z innymi dziedzinami życia. Dlatego też działania zorientowane na grupę docelową są odpowiedzią na podnoszenie poziomu mobilności, działania w zespołach międzykulturowych oraz podnoszenia kompetencji językowych. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona za pomocą rejestracji internetowej, która będzie promowana przez zagraniczne ośrodki zainteresowane Projektem. Kwestionariusz rekrutacji internetowej zostanie przygotowany zgodnie z poszanowaniem zasad równości szans, niedyskryminacji, zgodnie z założeniami inkluzji i dostępności cyfrowej.

(Planowany czas realizacji 7 listopada - 18 listopada)

Wykładowa część programu IMPK to przekazanie uczestnikom wiedzy w czasie wykładów realizowanych w formie zdalnej z zastosowaniem interakcji synchronicznej. Planowane jest przeprowadzenie 30 godzin wykładów w podziale na bloki 3-godzinne = 10 spotkań on-line. Spotkania prowadzone przez 5 pracowników naukowo-dydaktycznych UPH.

Wykłady obejmują:

 • Kompleksowe zarządzanie marką na rynku międzynarodowym,
 • Negocjacje w procesie zarządzania marką w środowisku wielokulturowym,
 • Narzędzia marketingowe w komunikacji internetowej,
 • Zastosowanie systemów identyfikacji wizualnej w budowaniu marki,
 • Wykorzystania elementów kultury, tradycji i folkloru polskiego w kampaniach promocyjnych.

(Planowany czas realizacji 21 listopada - 2 grudnia)

Przewidywane warsztaty, będą realizowane w formie stacjonarnej. Warsztaty stanowią realną kontynuację treści wykładowych. Będą one prowadzone dla 4 grup po 15 osób (studenci cudzoziemcy z udziałem polskich studentów) po 20 godzin lekcyjnych w ciągu 5 dni po 4 godziny dziennie.

Warsztaty obejmują:

 • 4 godziny warsztatów z zakresu architektury marki,
 • 4 godziny warsztatów z zakresu analizy pozycji rynkowej i wyceny marki,
 • 4 godziny warsztatów z zakresu metod i technik promocyjnych stosowanych w budowaniu marki,
 • 4 godziny warsztatów z zakresu wykorzystania gier negocjacyjnych jako czynnika skuteczności negocjacji w środowisku wielokulturowym.
 • 4 godziny warsztatów z zakresu kultury i języka polskiego.

Wyjazdy studyjne (Planowany czas realizacji 21 listopada - 2 grudnia)

Wyjazdy studyjne do 3 przedsiębiorstw, których produkty rozpoznawane są poza granicami naszego kraju.

Zadanie obejmuje:

 • wizytę studyjną w fabryce czekolady Wedel,
 • wizytę studyjną w Podlaskiej Wytwórni Wódek Polmos S.A,
 • wizytę studyjną w zakładzie produkcyjnym Mościbrody,
 • zwiedzenia Pałacu w Wilanowie,
 • wieczór z kulturą, językiem, tradycjami i folklorem polskim

 

 

 


Kontakt

Dłonie nad ekranem włączonego tabletu

Zarządzanie marką na rynku międzynarodowym - doświadczenia polskie

Pokój 1.21
ul. Żytnia 39 
08-110 Siedlce

tel. 25 643 18 23

e-mail: radoslaw.kornec@uph.edu.pl